Tenant Representation is our business

Wartości

Odpowiedzialność

Główną wartością firmy Prochazka & Partners jest odpowiedzialność w stosunku do interesów klienta. Znajdujemy dla niego najlepsze możliwe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy i bronimy jego interesów w czasie negocjacji ze stronami trzecimi, czyli właścicielami nieruchomości i firmami deweloperskimi.

Zawsze stoimy po stronie najemców. Dzięki bogatemu doświadczeniu znamy możliwości inwestorów i właścicieli nieruchomości oraz potrafimy znaleźć rozwiązania, które odzwierciedlają interesy naszych klientów.

Niezależność

Nie oferujemy żadnych usług właścicielom nieruchomości, takich jak: wynajem, administrowanie, sprzedaż czy wycena wartości nieruchomości. W związku z tym jesteśmy w stanie bez żadnego konfliktu interesów, zawsze i w każdej sytuacji bronić interesów klientów, których reprezentujemy.

Niezależne profesjonalne doradztwo dla najemców i użytkowników nieruchomości jest kluczem do naszego sukcesu.

Zaufanie

Zaufanie jest niezbędnym elementem każdej współpracy handlowej. W ramach typowego projektu dochowanie tajemnicy na temat rozważanych przyszłych rozwiązań jest dla nas oczywistością.

Zaufanie i poufność informacji są dla nas kwestią zasadniczą i zawsze będą stanowiły bezwarunkowy priorytet wszelkiej naszej współpracy.