Tenant Representation is our business

Odpowiedzialność społeczna

Prochazka & Partners przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu pod względem ekonomicznym, społecznym i w zakresie ochrony środowiska.

Pod względem ekonomicznym opowiadamy się za transparentnością i eliminacją korupcji.

Pod względem społecznym, poprzez fundację „Kapka naděje“, wspieramy finansowo Oddział hematologi i onkologii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Motol w Pradze. W ten sposób wspieramy dzieci cierpiące na białaczkę, choroby nowotworowe, wrodzone wady krzepnięcia krwi i zaburzenia metaboliczne.

Natomiast w kontekście ochrony środowiska, w ramach praktyki zawodowej, wspieramy zasady zrównoważonego rozwoju. Jako profesjonalna firma konsultingowa w zakresie nieruchomości komercyjnych wierzymy, że naszym obowiązkiem wobec społeczeństwa jest wspieranie przebudowy i budowy budynków energooszczędnych. Ponieważ budynki same w sobie wykorzystują w UE 40% całej zużywanej energii, odpowiadają za 36% całkowitej produkcji CO2, a ich powierzchnia wynosząca obecnie 25 miliardów m2 jest porównywalna z terytorium Belgii, wierzymy, że redukcja zużycia energii w budynkach jest jednym z najefektywniejszych sposobów zmniejszenia obciążenia, jakiemu musi sprostać środowisko naturalne.