Tenant Representation is our business

Negocjacje wynajmu

Zapewnimy renegocjacje wynajmu i ważnych warunków obowiązującej umowy, restrukturalizację umowy najmu, realizację odświeżenia wnętrza i ewentualną korektę braków technicznych budynku. Obniżymy koszty najmu i zminimalizujemy wszelkie nakłady kapitałowe klienta.

  • Audyt umowy najmu i wysokości dotychczasowych wydatków
  • Porównanie rynkowej stawki czynszowej
  • Renegocjacja z wynajmującym wysokości czynszu
  • Wycenienie kosztów ewentualnej przebudowy pomieszczeń lub napraw w budynku
  • Ustalenie strategii wykorzystania powierzchni roboczej i dostarczenie rozwiązań zgodnie z dyspozycjami
  • Analiza finansowa kosztów najmu i inwestycji
  • Zapewnienie porozumienia handlowego w zakresie inwestycji w budynek lub pomieszczenia
  • Uwzględnienie porozumień w formie aneksu do umowy lub nowej umowy najmu
  • Realizacja przebudowy wnętrz pomieszczeń
  • Zapewnienie nowego wyposażenia lub doposażenie