Tenant Representation is our business

Usługi doradcze & Zarządzanie

Świadczymy usługi doradcze w zakresie projektowania oraz właściwe zarządzanie projektem, włącznie z usługami architekta, zarządzania kosztami, poradami budowlanymi i zarządzaniem budową wnętrz. W ramach standardowej współpracy zapewniamy zarządzanie projektem, które równocześnie oferujemy niezależnie.

Doradztwo projektowe

 • Doradztwo strategiczne dotyczące możliwego wykorzystania i optymalizacji powierzchni
 • Wybór i zapewnienie usług architekta
 • Należyta staranność pod względem technicznym budynku / powierzchni
 • Zaoferowanie odpowiedniego rozwiązania technicznego
 • Wycena inwestycji kapitałowych wszelkich środków

Zarządzanie projektem


Realizacja po stronie najemcy

 • Przetarg na roboty budowlane
 • Zapisanie uzgodnień dotyczących dzieła w formie umowy
 • Nadzór nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń
 • Zarządzanie harmonogramem budowy
 • Nadzór techniczny inwestora
 • Dni inspekcji monitorującej postęp budowy
 • Przekazanie budowy i rozwiązywanie kwestii zaległości i reklamacji

Realizacja po stronie właściciela

 • Nadzór nad przetargiem na generalnego wykonawcę
 • Monitorowanie robót budowlanych
 • Nadzorowanie harmonogramu budowy
 • Nadzór techniczny użytkownika
 • Dni inspekcji monitorujące i aktualizujące postęp budowy
 • Przekazanie budowy i rozwiązywanie kwestii zaległości i reklamacji