Tenant Representation is our business

Odnowienie / Budowa wnętrz

Niezależnie oferujemy doradztwo techniczne i przebudowę lub odnowę istniejących pomieszczeń, jak również budowę nowych przestrzeni. Zapewnimy minimalizację niezbędnych inwestycji oraz maksymalizację zysku z zainwestowanego kapitału.

  • Doradztwo strategiczne dotyczące możliwej optymalizacji powierzchni
  • Propozycje zagospodarowania przestrzeni
  • Zapewnienie z pomocą architekta wnętrz efektywnego kosztowo rozwiązania
  • Wycena inwestycji budowlanych związanych z przebudową powierzchni
  • Wynegocjowanie z wynajmującym umowy handlowej dotyczącej optymalnego rozwiązania
  • Zapisanie w umowie porozumień handlowych i technicznych
  • Realizacja przebudowy pomieszczeń