Tenant Representation is our business

Relokacja

Zapewnimy wycenę wszelkich dostępnych na rynku alternatyw, rozmowy z odpowiednimi wynajmującymi na tematy techniczne i handlowe (w tym negocjacje w sprawie obecnego budynku), wynegocjowanie warunków nowego wynajmu, wykończenie wnętrz i relokację firmy bez negatywnego wpływu na jej funkcjonowanie.

 • Analiza zobowiązań i ustalenie strategii
 • Kompletna analiza rynku
 • Zapewnienie prezentacji wybranych projektów
 • Analiza przestronności i układu pomieszczeń
 • Wynegocjowanie istotnych warunków handlowych
 • Wycena wszelkich kosztów inwestycyjnych
 • Analiza finansowa kosztów wynajmu i pozyskania
 • Prezentacja zarządzania
 • Finalizacja wybranego rozwiązania
 • Wynegocjowanie umowy najmu
 • Realizacja przebudowy pomieszczeń lub budowa nowych
 • Wyposażenie pomieszczeń
 • Relokacja firmy